Jdi na obsah Jdi na menu
 

2009-2011

Schůze v roce 2011

22. 10. 2011 Se uskutečnila mini schůze u příležitosti zakončení sezóny na Myslivecké chatě. Za krásného počasí to bylo příjemné zakončení sezóny. Podával se obvyklý guláš a k pití bylo kromě burčáku také pivo a nealko. Po zahájení poděkoval předseda klubu všem zůčastněným, uvítal hosty a zhodnotil uplynulý rok. Na shůzi se odhlasovalo pořádání soutěže v nastávajícím roce a to v termínu 25.8.2012. Tento termín byl vybrán vzhledem k možnostem ubytování, když bylo vybráno jako zázemí soutěže nově ubytování v areálu kasáren a kde proběhne slavnostní zakončení. Jako předběžná trasa byla vybrána tzv. jiho-západní trasa do Kyjova. Výbor  se sejde do konce roku a nachystá uzavření hospodaření klubu a na leden připraví nové volby do výboru klubu.   

28. 8. 2011 První schůze po prázdninách se konala za účasti 51 členů ( 7 řádně omluveno). Po zahájení schůze byla členská základna seznámena s úmrtím našeho člena pana Františka Janíčka z Luhačovic. Tento náš člen zemřel po nemoci ve věku 63 let. Jeho památku jsme uctili minutou ticha. Výbor zajistí účast na pohřbu, který se koná v úterý 30.9.2011 v Luhačovicích. Čest jeho památce! Jako první bod byly vzpomenuty akce, kterých se naši členové zúčastnili v uplynulých dvou měsících. Pan Novák nás seznámil s akcí ve Francii, pan Pavelka s akcí v Pardubicích, pan MUDr. Kliment s akcí ve Švýcarsku. Dalším bodem jsou akce,  které nás čekají v nejbližší době. 4.9.2011 - Kyjov, výstava motocyklů při motocyklových závodech. Bližší informace podal a pro zájemce rád doplní pan Ing. Blažek. S další akcí na farmě ve Žlutavě nás seznámil pan Lukášek. Jedná se o výstavu - účast vhodná pro auto i moto. Příjez možný i v sobotu (večerní program). V neděli presentace od 8.00-11.00 hod. Dalším bodem schůze bylo přání k dožitým kulatinám pánů Jaromíra Juřičky - 80 let a pana Josefa Doseděla - 60 let.  Pánové vše nejlepší. Tím byla zakončena oficiální část schůze, následovalo pohoštění od oslavenců a volná zábava. Další schůze se koná 25.9.2011 -BT-

27. 3. 2011  Třetí schůze letošního roku se konala opět za hojné účasti 65 členů, 8 omluveno. Také se objevili dva noví zájemci, čas ukáže zda to myslí vážně a zda budou přínosem pro náš klub. Po menší pauze se dostavil i předseda a tak se schůze rozjela pod jeho velením. Probrala se každá akce kterou klub pořádá, tj. testace HV 7.5.2011, výstava vozidel v depu Slováckého okruhu, Otevírání pramenů v Luhačovicích 14.5.2011, posun termínu cílové jízdy ze soboty 11 na neděli 12.6.2011.  Pan MUDr. Kliment nás pozval na výstavu historických vozidel v prostoru Nemocnice Kyjov 7.5.2011 od 13.00 hod. s bohatým doprovodným programem. Pan Valenta nám opět poodhalil přípravy oslav 90 let SOŠ Strážnice 21.5. 2011 a malou soutěž, která se při této příležitosti uskuteční. Bohužel je počtem účastníků omezena. Dále bylo na pořadu přání našemu novému oslavenci panu Stanislavu Gajdošíkovi a jeho 60-tým kulatinám. Gratulujeme!!!  Po oficiální části schůzi probíhala poklidná diskuze. -BT- 

27. 2. 2011   Druhá letošní schůze proběhla za hojné účasti 62 členů, 8 omluveno pro nemoc. Celkový počet členů klubu je 77 a opět se přišel podívat další zájemce. Plánovaná volba vedení klubu se posouvá na rok 2012. Kontrolou bylo zjištěno, že dle stanov je volební období 4-leté a to nastane v ledu roku 2012. Opět byl mezi členy vyslán seznam s aktualizací telefonů a také se upřesňoval seznam s rzměry pro objednání polokošil. Členská základna byla seznámena s revizní zprávou o hospodaření klubu. Výbor byl znovu upozorněn na nevýhodné poplatky bance. Tuto situaci musí řešit výbor klubu v návaznosti na získání IČ a nové stanovy. Členská základna vyslovila návrh na zájezd do nově zrekonstruhovaného NTM v Praze. Výbor prověří možnosti a na další schůzi s nimi seznámí členskou základnu. Náš člen Luděk Valenta seznámil členy s jím chystanou akcí "90 let SOŠ Strážnice". Byl potvrzen termín na výstavu v Luhačovicích - 14.5.2011. Sraz bude nejpozději v 13.00 hod. před "hasičárnou" stejně jako loni.  Termín testací pro členy Slováckého VCC UH. je stanoven na sobotu 7. 5. 2011. Testace budou probíhat opět u pana Nováka - Moravní nábřeží 2054, Staré Město  ( pro ty co netrefí bez navigace -GPS: 49°4'26.615"N, 17°27'19.539"E).  Prodlužování průkazů bude možné též na schůzi 24.4.2011 a 29.5.2011. Připomínám pro auta s hydraulickými brzdami - doložit protokol z brzdové stolice. Poplatek za prodloužení je 100,- Kč pro Krajskou komisi, klub prodlužuje zdarma. Dále na závěr schůze probíhal výběr členských příspěvků. Po ukončení schůze se dostavili zástupci KHV Holíč a přinesli přihlášky a propozice na svou soutěž v Petrové Vsi - 11. 6. 2011. V souvislosti se změnou termínu konání jejich soutěže ze 4.6 na 11.6.2011 se tato soutěž dostala do kolize s naší cílovou jízdou na Antonínek. Operativně bylo rozhodnuto posunout cílovou jízdu na neděli 12.6.2011. Přesto doufám, že to neovlivní účast na této akci, ba naopak nás může být určitě alespoň o jednoho víc ( O. Dědeček ).   -BT-

  

30. 1. 2011  Se konala první schůze roku 2011. Plánovaná volba vedení klubu neproběhla, protože se p. Kuřina z důvodu nemoci nemohl zůčastnit.  Proběhla zpráva o hospodaření klubu v roce 2010 a finanční zhodnocení soutěže. Zaktualizovali jsme seznam členů včetně tel. kontaktů. Zhodnotili jsme docházku a přijali jednoho nového člena. Kdo měl změřen obvod hrudníku, mohl objednat tryko - ostatní příště! Dále jsme si ujasnili termín akce v Luhačovicích na 14.5. a Antoníčka 11.6. Schůze byla ukončena výběrem členských příspěvků.

Schůze v roce 2009

24.5.2009

Květnová schůze začala za menší účasti členů, možná vlivem termínu schůzky posunuté o týden dříve. Po zahájení schůze byly zhodnoceny akce, kterých jsme se zůčastnili, úspěchy kterých jsme dosáhli a také byly zhodnoceny proběhnuvší testace. Bohužel i od testací jsme museli některé "vyhodit". Přijít k testacím s prožraným blatníkem a slibem, že to opravím - tak to bohužel nejde. O to smutnější je, že mu to poradil další veteránista. Byly připomenuty akce v nejbližší době - 30.5.2009 Petrova Ves,  31.5.2009 Zlín-Kroměříž a zejména blížící se klubová akce 6.6.2009 v Uherském Ostrohu. Na tu jsou zváni všichni členové klubu i se svými rodinami. Po ukončení schůze se ještě potvrzovali průkazy HV a testace KTK. Další schůze bude v řádném termínu 28.7.2009

26.4.2009

Dubnová shůze se konala opět za hojné účasti 56 přítomných a 8 jich bylo omluveno. Po přivítání byly upřesněny nejbližší nastávající akce. Luhačovice - předběžně 20 zájemců o výstavu, sraz v Luhačovicích do 13,00 hod. u Požární zbrojnice ( směr od Uh. Brodu ). Komu ze stroje kape, ten si vezme papír pod vůz a komu nic nekape -tak si doleje olej! Další den je výstava v prostoru depa při závodech ve Starém Městě. Nutnost zúčastnit se je dána naší povinností vůči sponzorovi. Proto prosíme o hojnou účast. Týden po výstavě se koná v neděli 17.5.2009 testace HV a prodlužování průkazů HV na rok 2009. Úřadovat budeme v prostoru dílny u Vladislava Nováka. Začátek je v osm hodin a kdo má auto s hydraulickými nebo pneumatickými brzdami nachystá si protokol z válcové zkušebny brzd ( STK ).  Dále bylo ověřeno, že chta na Antonínku nám bude opět malá. Předběžný zájem o klubovou akci 16.6.2009 má předběžně 50 osob. Na závěr bylo opět připomenuto, že v měsíci květnu bude schůze mimořádně o týden dříve - 24.5.2009 !!!   -BT- 

29.3.2009

Nedělní schůze začala načas, dle nového letního času - tedy až na dva členy kteří nehodlali nic měnit a řídili se starým dobrým časem. Celkem se účastnilo 60 členů ze 76 členů, řádně se omluvilo 6 členů. Schůzi zahájil předseda klubu p. Kuřina. Na schůzi byly podány informace o testacích - potvrzen termín 17.5.2009, upřesněn průběh výstavy 10.5.2009 ve Starém Městě při Slováckém Okruhu a v 9.5.2009 v Luhačovicích. Připomenuty burzy v Brně 4.4.2009 a Holíči 5.4.2009. Podány informace o soutěžích v Rožnově pod Radhoštěm 2.5.2009 a Petrové Vsi 30.5.2009. Na burzu v Holíči a soutěž v Petrové Vsi  nás přišel pozvat předseda pořádajícího klubu Ján Vépy. Pan Josef Koler nás pozval na oslavu 100-ho výročí založení "Orlů" s výstavou historických vozidel v Modré. Také došlo pozvání na setkání v Holešově 11.7.2009. V měsíci květnu bude schůze mimořádně o týden dříve - 24.5.2009 !!! V diskuzi se probírala problematika počtu účastníků na soutěžích a závodech ve vztahu k počtu členů. Bude doplněna presenční listina o přílohu umožňující zápis dosažených úspěchů při soutěžích a jiných akcích. -BT-

   

22. 2. 2009

V neděli zažili komplikace někteří členové našeho klubu při parkování svých vozidel v okolí restaurace Fialka, protože prostě nebylo místo kde zaparkovat. Únorová schůze ale začala včas - přesně v 9.30 hod. za účasti 63 členů klubu. Schůzi zahájil předseda klubu p. Kuřina. V předneseném programu bylo projednáno následující : termíny, doplnění a upřesnění některých akcí v okolí, informace o testacích, bližší informace k cílové jízdě na Antonínek a výstavě v Luhačovicích. Dále byli členové seznámeni se změnami v silničních pravidlech na území Slovenské republiky. Vzhledem k nemoci p.Stehlíčka, nemohla být předložena závěrečná zpráva. Dodatečně k životnímu jubileu dostal p.Němeček věcný Dar. Během schůze proběhla klubová burza. Schůze byla poměrně krátká, ale diskutovalo se v hloučcích ještě dlouho. -BT-  

25. 1. 2009

Na první letošní schůzi se dostavilo 64 z celkově 75 členů. I proto bylo během několika minut úplě vydýcháno. Program schůze byl následující:  novinky okolo testování historických vozidel, smlouva mezi FKHV a AČR, akce okolních klubů a termíny těchto akcí, změny v zákonech - zejména v souvislosti se změnou výše škody při dopravní nehodě a nutnosti volat policii. Zájemci si mohli vzít formuláře "Záznam o dopravní nehodě". Taktéž byla přednesena zpráva revizní komise o kontrole účetnictví. Na závěr jsme popřáli k životnímu jubileu ( 50 ) našeho člena p. Němečka. Po krátké diskuzi jsme si dali párek a kdo si počkal, ten se dočkal i klobásy, neboť párky došly.  -BT-

29.3.

26.4.

24.5.

28.6.

30.8.

27.9.

25.10.

29.11.