Jdi na obsah Jdi na menu
 

2012

Schůze v roce 2012

25.11.2012 se konala poslední schůze v roce 2012. Dostavilo se 59 členů a 8 se omluvilo. Schůzi zahájil předseda Stanislav Kuřina přivítáním přítomných. Všem členům se dostalo poděkování za činnost pro klub v průběhu roku. V lednu se budou konat pravidelné volby po čtyřech letech a jako první bylo oznámeno ukončení výkonu funkce místopředsedy panem Trusíkem, který se nadále bude věnovat funkcím předsedy KLTK a předsedy KTK Zlínského kraje. Také současný předseda projevil ochotu skončit ve funkci předsedy a zůstat pouze ve výkonném výboru. Členská základna byla vyzvána, aby si připravila návrhy na doplnění výkonného výboru. Byly podány informace o akcích v roce 2013 a to - 11.5.2013 výstava v Luhačovicích a výstava v Uherském Hradišti při příležitosti Mistrovství světa historických kol (termín bude upřesněn). Na schůzi zavítal pan Hrabec, aby přítomné seznámil se svým projektem muzea a možností parkování vozidel. Jedná se o prvotní informaci, která je závislá na dotacích od EU. Dále bylo upozorněno na nutnost provést registraci o.s.. Dalším bodem programu bylo blahopřání našim členům k životnímu jubileu. Prvním jubilantem byl pan Kolečkář (80), dalším jubilantem byl pan Zetocha (70) a pan Neusser Ctirad (50). Poté následovalo přání prožití vánočním svátků a šťastný Nový rok. Po této slavnostní chvíli následovalo občerstvení a volná zábava. -BT- 

27.10.2012 se konala řádná schůze na Lovecké chatě na Antonínku za účasti  53 členů - 6 se omluvilo. Před zahájením byla minutou ticha uctěna památka našich zesnulých členů  Ing. Pistoriuse a p. Dvorského - čest jejich památce. Po zahájení schůze bylo poděkováno členům za účast na posledním rozloučení a také za pomoc při pořádání naší soutěže. Následně se zhodnotily podniky kde se někdo zůčastnil ( Pavelka - natáčení v ČT a akce Brno -Soběšice ). Přítomní byli požádáni o doplnění emailu do telefonního seznamu klubu jako prostředku pro rychlou komunikaci mezi členy. Pan Zetocha připravil malé pohoštění a k pití byl jak burčák, tak víno i slivovice. Oficiální blahopřání a věcný dar mu bude po dohodě předán na schůzi v listopadu. Poté následovala volná zábava. Zaslouží se poděkovat těm, kteří tuto akci zajišťovali - zejména manželé Mezírkovi a Němečkovi. Ve jménu všech členů děkujem. Foto zde. Posezení bylo zpříjemněno hudebním vystoupením našich členů Olina Dědečka a Jaroslava Stehlíčka. -BT- 

30.09.2012 se konala řádná schůze měsíce září. Zúčastnilo se jí 53 členů a 10 se omluvilo vč. předsedy klubu. Slova se proto ujal místopředseda pan Trusík. 

1) Protože se jednalo o první schůzi po naší soutěži v závěru září, tak jako první proběhlo předběžné zhodnocení a vyjádření dojmů ze soutěže. V úvodu hodnocení bylo poděkováno všem, kdo se na pořádání podíleli. Provedlo se také zhodnocení organizace, ubytování, stravy, účasti, večeře, vyhodnocení, zábavy atd. vč. předběžné finanční zprávy o nákladech na soutěž. Své názory vyjádřila i členská základna v průběžné diskuzi. Na internet se budou postupně zveřejňovat fotky z naší soutěže.

2) Pan Kolečkář poděkoval za pomoc při zdravotním kolapsu v průběhu naší soutěže a také díky rychlému zásahu je nyní v pořádku.

3) Dalším bodem byla informace o účasti na akcích jiných klubů.

4) Jednalo se  také o účasti na akcích pro "mladší" vozidla. Přes neustálé stížnosti na neochotu brát mladší vozidla na "veteránské" akce bylo s podivem zjištěno, že se téměř nikdo neúčastní ani na podnicích, které jsou pro tyto vozidla pořádané - např. Radegast 33 - jízda do vrchu. Té se účastnil pouze jeden zástupce našeho klubu - samozřejmě, že vyhrál. 

5) Byla zhodnocena také naše "klubová" akce na Žlutavě. Bohužel hlavní organizátor pan Lukášek nebyl přítomen, a tak mu poděkujeme nejen touto cestou, ale i příště na schůzi, za organizaci akce na Žlutavě.

6) Pro členskou základnu byl vzhledem k zájmu prověřen termín na konání schůze v jinak obsazené Lovecké chatě na Antonínku. Bylo dohodnuto, že další schůze se uskuteční právě tam a to v sobotu 27.10.2012 se začátkem v 15.00 hod. 

7) Poté nastala ta správná chvíle na blahopřání panu Ing. Blažkovi k životnímu jubileu (70) a panu Trusíkovi (50). Následovalo drobné občerstvení.

8) Byly předány pozornosti pro vybrané pořadatele za pomoc při pořádání soutěže "Veteráni Moravským Slováckem".

9) Následnou diskuzí byla schůze zakončena.

-BT-

12.08.2012 Se konala mimořádná schůze před soutěží, kde se upřesňovali úkoly a zabezpečení bezproblémového chodu námi pořádané soutěže "Veteráni Moravským Slováckem". -BT-

27.05.2012 Se konala pravidelná schůze našeho klubu v počtu 50 členů. Dalších 17 se řádně omluvilo. Schůze začala poděkováním za účast na akcích klubu a reprezentaci při soutěžích. Byla to výstava při závodech ve Starém Městě, výstava v Luhačovicích a Lednici,  a také účast při soutěži v Petrové Vsi. Následující rok by se měl termín Lednice posunout o 14 dní dopředu před Luhačovice. Naši členové nás seznámili s účastí na jednotlivých akcích a postupně navázali na budoucí akce. V následujícím měsíci se uskuteční jen pár vzdálenějších akcí a teprve po další schůzi (24.6.) bude Slavkov (30.6.). Pan Stodůlka nás seznámil se svou účastí na prvního máje v Bratislavě a s akcí pro Tatry - 16.6.2012 ve Štítarech (obdoba květinama nazdobených vozů při svátku květin v zahraničí). Pan Pavelka nás seznámil se svou účastí na přednáškové akci v NTM Praha. Pan Koler se zůčastnil akcí pro děti a to s velkým úspěchem u dětí. Pan Dědeček se přiznal k účasti na Jízdě zručnosti v Přerově. Pan Lukášek nás seznámil s připravovanou akcí na Žlutavě - 9.září. Dále byly rozdány pozvánky na XVII Hanácké okruh 22. 8. 2012. Schůzi řídící místopředseda seznámil členy s novými přírustky (otestované vozidla) a průběhem testací a ročních kontrol a prodlužování průkazů HV. Předseda KTK pochválil velmi krásně a profesionálně provedenou renovaci závodního vozu Aero Minor Sport známého spíš pod názvem Le Mans pana Gajdošíka z Topolné, velmi pěkně zrenovovaný motocykl ARIEL 557 SV a další. Dále se dohodlo zasedání výkoného výboru a přípravného výboru naší akce - středa 30.5.2012 v 18.00 hod. v restauraci Fialka. Tím byla ukončena oficiální část a rozběhla se diskuze. Předseda KTK ještě úřadoval a zodpovídal dotazy kolem provozu historických vozidel. -BT- 

 29.04.2012 Schůze začala za hojné účasti (64 členů), tak jak se stává zvykem. Ihned po uvítání a zahájení byli členové informováni o došlých pozvánkách na blížící se akce. Jako první se blíží 5.5,2012 jarní testování a prodlužování průkazů HV u pana Nováka v sobotu od 8.00hod ráno do oběda 12.00hod. Následující den 6.5.2012 se uskuteční závody ve Starém Městě - "Slovácký okruh", kde jako doprovodný program budeme vystavovat v prostoru depa a také vozit vítěze po okruhu. Další sobotu 12.5.2012 nás čeká otevírání pramenů a to jak v Luhačovicích tak i v Lázních Lednice. Konec měsíce bude ve znamení soutěže 26.5.2012 v Petrové Vsi (KHV Holíč). Další příspěvek byl věnován informacím ze zasedání Krajských testačních komisařů v Praze a očekávaných změn - zejména informace o připravovaném testování pro odpuštění ekologického poplatku.Další projednávanou oblastí byla námi připravovaná soutěž. Členská základna byla seznámena s trasou a problémy, které se zatím řeší - zejména plánované uzavření hlavní křižovatky v Uherském Hradišti. Pro připravované testace byli zájemci vyzváni k dodání podkladů pro maximální urychlení testací. Na závěr proběhla diskuze a následně byla schůze ukončena. Předseda KTK ještě prodlužoval průkazy HV a zodpovídal dotazy kolem testací.  -BT-

 25.03.2012 Schůze se zúčastnilo 63 členů, takže byla usnášení schopná. Dnešní změna času zaskočila jen jednoho člena, který se podivoval nad tím, že jsme již začali. Bohužel jsme byli opět přesunuti do malého sálu v prvním patře, takže byl problém se usadit. Schůzi řídil předseda pan Stanislav Kuřina. Místopředseda pan Bronislav Trusík byl omluven pro účast na školení technických komisařů.  

Program schůze: 

 • Seznámení členů se stavem příprav naší soutěže, kterou komplikují plánované opravy hlavních dopravních tras v Uherském Hradišti a okolí.
 • Informace o konání akcí
 • 14.04.2012 Tradiční Jarní Motor Techna Brno
 • 15.04.2012 Motoristická burza náhradních dílů, literatury a příslušenství současných a historických vozidel spojená s výstavou historických vozidel. Akci pořádá KHV Holíč v areálu Holíčského zámku.E-Mail: pharsky@ehs.skhttp://www.veteranklubholic.sk
 • 05.05.2012 Veteráni Valašskem 2012. I v roce 2012 bude Veterán Car Club Rožnov p/R pořádat soutěž a sraz veteránů s názvem "Veteráni Valašskem". Letos bude ve stylu prezentace a přátelského setkání majitelů a příznivců veteránských vozidel spojené s poutavým výletem po okolí a zajímavých místech. Místo konání: Rožnov p/R a okolí. Délka trasy do 50 km.
 • 05.05.2012 Budeme provádět testace pro členy klubu. Testace se budou provádět dle dohody s jednotlivými zájemci buď u jednotlivých zájemců v místě bydliště, nebo tradičně u pana Nováka. Zde se budou také prodlužovat doklady na další rok.Prosím, nespoléhejte na poslední schůzi v květnu !!!
 • 05.-06. Slovácký okruh ve Starém Městě. Zde zajistíme v neděli od 10-17:00 již tradičně výstavu historických vozidel a přepravu jezdců na vyhlášení výsledků. Okruh se pojede v pohárových třídách: SPORT125, GP125, SPORT250,GP250, SUPERMONO Více zde: http://czech-cup.webnode.cz/news/slavacky-okruh-stare-mesto/
 • 12.05.2012 Kolidují jako i v minulých letech dva termíny otevírání lázní. V Luhačovicích je sraz v 13:00 u hasičské zbrojnice, 13:30 pak odjez za asistence městské policie na kolonádu. Výstava od 14:00 do 17:00, letos bude pro nahlášené účastníky připraveno i drobné občerstvení. V Lednici je sraz ve 14:00 před lázeňským domem, pro účastníky bude možnost využít projížďku lodí po kanálu v parku areálu.
 • 26.05.2012 24. ročník Záhorácká veterán rally: jízda historických vozidel s mezinárodní účastí soutěžících po okruhu cca 90 km za plného provozu. Okruh má stanovených několik průjezdních kontrol, v kterých soutěžící získávají body. Na konci soutěže je vyhodnocení s odevzdáním cen v několika kategoriích. Každý účastník si odnáší účastnický list a upomínkový dáreček. E-Mail: pharsky@ehs.skhttp://www.veteranklubholic.sk
 • „Topolanská klika“ dostala za úkol zjistit, bude-li mít paní starostka zájem o naši účast v červenci.
 • Na závěr volná diskuze a rozchod

26. 2. 2012 se konala druhá schůze tohoto roku, které se zůčastnilo 60 členů a 10 členů se řádně omluvilo z celkového počtu 80-ti členů. Po zahájení schůze, která se tentokrát odehrála v menším prostoru restaurace vedle sálu, jako  první přednesl závěrečnou zprávu o hospodaření klubu předseda revizní komise pan Stehlíček. Následovalo doplnění dalších již známých akcí do kalendáře. Byl zde vznesen také dotaz jak to bude s "Cílovou jízdou na Antonínek". Předseda s pokladníkem zjistí možnost pronájmu chaty v měsíci červnu a na březnové schůzi se to upřesní. Klubová akce  "Zahájení lázeňské sezóny v Luhačovicích" se opět kryje s další akcí "Zahájení lázeňské sezóny v lázních Lednice". Zde nám vypomůžou kolegové z Holíče. Akce v Lednici je také vhodnější vzhledem k doprovodnému programu pro účast s dětmi. Byly postupně zodpovězeny dotazy na vedení účetnictví, podmínku oznámení účasti na akci v Luhačovicích a na upřesnění termínu zahájení akce v Lednici. Na schůzi se také dostavili zástupci z Klubu historických vozidel Holíč pan Ján Vépy a nový předseda klubu pan Ing. Peter Harský. Podali nám bližší informace o jejich akcích - burze 15.4.2012, soutěži 26.5.2012 a podzimní burze 16.9.2012. Také jsme obdrželi propozice a přihlášky na tuto soutěž. Nyní bude možno získat informace i přihlášku elektronickou cestou na jejich nových stránkách: www.veteranklubholic.sk a nebo na email: pharsky@ehs.sk. Po rozloučení s návštěvou zůstal zvolený výbor a věnoval další hodinu diskuzi k naší chystané soutěži, zejména k upřesnění trasy. Další schůze se konná 25.3.2012, tentokrát bez účasti místopředsedy p. Trusíka, který se v tomto termínu zúčastní školení krajských testačních komisařů v Praze. -BT-

29. 1. 2012  se konala první schůze tohoto roku, které se zůčastnilo 64 členů a 6 členů se řádně omluvilo z celkového počtu 80-ti členů. Předseda klubu poděkoval všem za činnost v uplynulém roce 2011, zhodnotil činnost klubu a na závěr požádal revizní komisi o závěrečnou zprávu o hospodaření klubu. Revizní komise schválila hospodaření klubu bez připomínek. Na schůzi byly provedeny řádné volby (uplynulo stanovené 4-leté období) do zastupujících orgánů a komisí. Nově zvolené vedení klubu se sejde v průběhu února a zvolí si mezi sebou předsedu a místopředsedu. Bylo dále dohodnuto, že členské příspěvky zůstanou ve stejné výši jako loňský rok, tj. 200,- Kč/člen a 100,-Kč/člen-důchodce. Dále byly odsouhlaseny změny v počtu členů: nově přijato 5 členů po roční zkušební době, 3 vyloučeni za neúčast na schůzích a neplacení členských příspěvků. Předsednictvo bylo pověřeno zjistit volný termín v Myslivecké chatě na Antoníčku pro stanovení termínu cílové jízdy. Byla schválena účast na zahájení lázeňské sezóny v Luhačovicích. Dále byly oznámeny některé již známé termíny akcí. Členská základna byla seznámena s termínem pro testaci nových HV a prodloužení již platných průkazů HV - 5.5.2012. Byly podány informace o závodech motocyklů ve Starém Městě a v Kyjově. Na závěr bylo poskytnuto občerstvení a rozproudila se diskuze. -BT-