Jdi na obsah Jdi na menu
 

2013

Schůze v roce 2013


24.11.2013 Se uskutečnila  poslední schůze tohoto roku tentokrát na novém místě na Klubu kultury

Na programu bylo:

 • Seznámení se soutěží v následujícím roce 2014
 • Seznámení s proběhlými akcemi
 • Gratulace panu Josefu Slováčkovi k životnímu jubileu

Sešlo se zde 61 účastníků 8 omluveno a 18 neomluveno.

Slova se ujal předseda p. Vojtěšek a seznámil nás s programem a předal slovo p. Kuřinovi, který hned na úvod jménem všech popřáli panu Slováčkovi ke krásné 70 a dalším krásným letem s veterány.
Dálším bodem je projednání trasy soutěže našeho klubu, která proběhne 23. srpna 2014.
První návrh byl Kyjov. Který se zdál byt ideální, ale opoziční hlasy byli, že když se jelo loni na Kyjov, mělo by se letos jet na druhý směr. K tomuto se však vyjádřili, a někteří s tím vůbec nesouhlasili.
Dále byl navrhl, bychom se spojili s veteránským klubem ve Zlíně, mohlo se jet tam. I když i k tomuto návrhu byly výhrady.
Dalším návrhem bylo Luhačovice, ale byla by to trochu delší trasa. Nakonec ale zazněla trasa Kyjov Hodonín a okolní dědiny, která měla většinovou podporu.
Rozběhla se rozsáhlá debata. Všichni se vyjadřovali a podávali své hlasy.
Nakonec se odsouhlasilo, že se pojede na Kyjov. Trasa kudy se pojede, zůstala otevřená. Zazněly návrhy jako Velehrad, Modrá, Luhačovice. Místa, kde je co vidět. Kudy by stálo za to jet.
Na závěr se bavilo o organizaci k soutěži, další podrobnosti a spousta dalších detailů, které se však ještě všechny nevyřešili a určitě nám zůstanou i na další schůzi.

-SV-

26.10.2013 Se uskutečnila říjnová schůze u příležitosti zakončení sezóny tentokrát na Babí hoře. Na prezentační listině bylo podepsáno 50 členů a 10 bylo omluveno.

Pan kuřina si vzal slovo jako první a seznámil nás s programem schůze.

Na programu bylo:

 • informace z ministerstva o nových stanovách sdružení
 • Shodnocení sezony letošního roku
 • volba a návrh změny složení komisí
 • různé

Pan Trusík se ujal slova o letošní sezóně. Situace se trochu letos zlepšila, ale podle něj jezdí stále míň účastníků. Přál by si aby nás jezdilo víc. Spousta kluků z jiných klubů si zajistila dobré sponzory, kteří je velmi dobře sponzorují. Je to mnohem lepší pro chod klubu. Jinak situace na soutěžích je dobrá.

Poslední dvě akce v Hodoníně mile překvapily. Bylo tam dost účastníků, kteří se akce zúčastnili se svými vozidly. To bylo velmi potěšující. A ze svého místa pan Kuřina poděkoval bratrům Pospíšilovým, kteří pro to velký kus práce udělali.

O informacích z ministerstva o nových stanovách se nesmělo opomenout mluvit. Táhlo se to od března, ale před čtrnácti dny došly s kulatým razítkem orazítkované naše stanovy a přidělené IČO. Potvrdil pan Vojtěšek.

Dále nabídl pan Němeček fotografie ze sv. Antoníčka, kde se naši členové společně fotili na kopečku.

Dalším bodem bylo seznámení místa konání schůzí pro nedostatek místa na Orlovně. Proto se schůze budou konat na Klubu Kultury jinak zvaný "U šesti šu.ků". První schůze v těchto nových prostorách se uskuteční na konci listopadu 24.11.2013.

Na závěr se dostali ke slovu volby členů výboru. Každý hlasoval, koho by chtěli. Pokračovalo se vlastně v tom, co v únoru už se vyřešilo, ale bohužel se to muselo udělat znovu.

Předseda výboru byl jednohlasně zvolen pan Vojtěšek.
Na volbu místopředsedy byli navrženi čtyři kandidáti. Jako první pan Kuřina získal od členů 20 hlasů. Jako druhý pan Trusík získal 15 hlasů. Jako třetí pan Mahdal získal 9 hlasů. A jako poslední pan Vaďura získal 6 hlasů.

Zvoleni byli tedy:
Nový výbor:
předseda: ing.Vojtěšek Jaroslav
místopředseda:Kuřina Stanislav
členové: Jurčík Pavel, Mahdal Štěpán, Mezírka Zdeněk, Trusík Bronislav, Vaďura Svatopluk.
pokladník: Němeček Vítězslav

Revizní komise: ing.Blažek Miroslav, ing.Tízner Karel, Doseděl Josef.

Testační komise: Trusík Bronislav, Kuřina Stanislav, Čaňo Ferdinand, Ambrus Miroslav.

A nakonec byla otevřená debata o zážitcích z uplynulé sezony p. Pavelky.
Příští listopadová schůze bude v Uherském Hradišti na Klubu Kultury. 24. listopadu 2013

-SV-

29. 9. 2013 poslední schůze v prostorách Orlovny se zúčastnilo dle prezence 64 členů a 13 bylo omluveno.

Na programu bylo:
 • seznámení s novými prostory schůzí
 • informace o proběhlých akcích
 • „Konec sezóny“
 • Krádež historických vozidel
 • přání k jubileu
 • zajímavost
Prvním bodem schůze bylo seznámení členské základny s ukončením schůzí v prostorách Orlovny a přesun do nových prostor Klubu Kultury jinak zvaný "U šesti šu.ků". První schůze v těchto nových prostorách se uskuteční na konci listopadu 24.11.2013.

P. Trusík se ujal slova a hodnotil předcházející akce. Ke, kterým se vyjádřil svým slovem. Chválil velmi přívětivé počasí, ale menší účast návštěvníků na akcích. Otevřeně se debatovalo o akcích, každý řekl svůj názor na dané téma.

Druhým bodem schůze byla akce "Konec sezóny", který se tentokrát uskuteční v prostorách na "Babí hoře". Termín byl stanoven na 26.10.2013 (sobota) se začátkem v 15.00 hod. Tradiční chata na Antonínku byla bohužel obsazena až do půlky listopadu.

Dalším bodem P. Trusík informoval o rozrůstajících se krádežích historických vozů. Konkrétně se jedná o ukradené bílé vozidlo značky AERO.

V posledním příspěvku byla příjemnější část naší schůze a to gratulace k 70. narozeninám našemu členovi p. Ing. Týzneru. FOTO

Jako poslední zajímavost donesl p. Trusík zajímavé časopisy, které nás všechny určitě zaujmou. Podal nám návrh, pokud máme doma i mi už přečtené časopisy , které se týkají historických vozidel, můžeme je donést a i ostatní si mohou přečíst zajímavé články, na které jsme narazili mi.

Závěrem tedy ještě jednou připomínám, že schůze bude na „Babí hoře“ 26.10.2013
 
-SV-
 
25. 8. 2013 po krátké prázdninové pauze se konala pravidelná členská schůze.
Sešli jsme se na Orlovně s účastí dle prezence 54 členů z níchž 12 bylo omluveno.
 
Na programu bylo:
 • seznámení s blížícími se akcemi v měsíci září a říjnu

 • informace o proběhlých akcích

 • informace k problematice se založením sdružení

 • gratulace k životnímu jubileu

 • různé

Jako první se ujal slova p. Trusík a seznámil nás s blížícími se akcemi v měsíci září. Aktualizovaný seznam je v záložce Kalendář akcí.

Projednání termínu závěrečné schůze, která jako pravidelně probíhala na Sv. Antoníčku.
Jelikož není volný termín bude zajištěn náhradní arealál. V návrhu je Smraďavka nebo Babí hora.

V dalším bodě naši věrní členové jako p. Koler, p.Pavelka, p.Gajdošík se volným projevem zapojily do debaty s příspěvkem o akcích na kterých zůčastnily.

Pan Mezírka oznámil že město UH požaduje od našeho klubu, že je nejvyší čas si určit termín na příští rok, kdy se bude konat naše soutěž Veteráni Moravským Slováckem 2014.

Místopředseda pan Vojtěšek oznámil jak probíhá naše registrace na ministerstvu. Bylo mu napsáno že náš klub nikdy oficiálně neexistoval. Po zaslání stanov a žádosti bude náše sdružení schváleno. Budou průběžně podávány informace.
Reakce dlouholetých členů byla velmi rozhořčená na zprávu, že nikdy neexistovaly.

V posledním příspěvku byla příjemnější část naší schůze a to gratulace k 80. narozeninám našemu dlouholetému členu p.Hůlkovi J.
Na závěr bylo přichystané občerstvení a rozpoutala se diskuze.
Další schůze se koná 29.9.2013    

-SV-

29.6. 2013 se konala členská schůze naší základny. Schůze se konala v sále Orlovny za účasti 59 členů. Dalších 12 členů se řádně omluvilo.
 
Na programu bylo:
 • informace o proběhlých akcích

 • seznámení s blížícími se akcemi v měsíci červenci

 • gratulace k životnímu jubileu

 • různé

Úvodem pozdravil členy místostarosta klubu p. Vojtěšek a předal slovo starostovi p. Kuřinovi a p. Mezírkovi, kteří v úvodu vyřídily poděkování ze strany vedení města Veselí nad Moravou za účast při Mistrovství historických kol ve Veselí nad Moravou.

Dále se opět jednalo o prostorách Orlovny z důvodu sportovních akcí, které se konají ve stejném termínu jako naše schůze. Bude se jednat s vedením ,zda budem v salonku či najdem prostory jinde. V návrhu byl Kunovský Panský dvůr či  Klubu kultury v UH.

Pan Koler nás seznámil s konající se akcí města Uherského Brodu, na které je potřeba zajistit malou výstavu historických vozů a motocyklů. Akce se bude konat 18. a 19.10 2013. O akci někteří členové projevily zájem.

Dalším příspěvkem p. Němečka bylo seznámení s proběhlou akcí našeho klubu cílové jízdy na Sv. Antoníček. Vše proběhlo velmi pozitivně.

Pan Trusík oznámil termíny akcí které jsou již známé a které se budou konat v měsíci červenci a srpnu. Všechny akce jsou doplněny v kalendáři akcí.

Jako posledním bodem byla gratulace a předání daru našemu členovi panu Valentovi, který se dožívá kulatého jubilea 50 let. Tímto bodem byla zakončena oficiální část schůze, následovala volná debata při malém občerstvení.

Další schůze se koná až v měsíci srpnu 25.8.2013

-SV-

26.5. 2013 se konala pravidelná členská schůze v pořadí jako pátá.
Sešli jsme se na Orlovně s účastí dle prezence 63 členů z níchž 8 bylo omluveno.

Na programu bylo:

 • informace o proběhlých akcích

 • seznámení s blížícími se akcemi v měsíci červnu

 • cílová jízda na Antoníček

 • různé

Úvodem pozdravil členy starosta klubu p. Kuřina a hned v úvodu všem vyřídil poděkování ze strany vedení města Luhačovic, že i za nepříznivého počasí se nás dostavilo na akci Otevírání pramenů v hojném počtu 35 automobilů a 5 motocyklů.
Dále bylo poděkování od organizátorů moto závodů ve Starém městě.
Poté nás seznámil p. Mezírka s průběhem doprovodného programu při závodech kol ve Veselí nad Moravou. A hlavně poděkování od pořadatelů zůčastněným členům našeho klubu.

Další akcí, která se uskutečnila byl Helfštýnský okruh, které se zůčastnil p. Trusík. Akce proběhla za velmi špatného počasí, ale i přesto s velkou účastí.
Akce v Rožnově proběhla také za učasti naší základny veterán klubu, jenom se mohly zapojit i členové s novějšími stroji, pro které takové akce jsou jako dělané a kteří si stěžují že nemají možnost se uplatnit na veterán akcích.
Klub historických vozidel Holíč polřádal v Petrove Vsi Záhoráckou veterán rallye, které se zůčastnily i naši členové klubu, jako např. p. Novotný,p. Čaňo,p.Gajdošík, p.Kuřina, p.Trusík,p. Vaďura, bratři Pospíšolové, a p.Hrabčík. Mnoho pohárů také snad proto padlo na naši úrodnou základnu klubu.

Dále se p. Dědeček zapojil do soutěže v Prostějově, kde byl velmi spokojený.
Na Zlínskou rallye která se konala 25.5. se opět zůčastnil p. Trusík i přes špatné počasí, které nás provází tímto měsícem. Poté kolem poledne se ale vyjasnilo a závod dopadl nakonec dobře.
P. Trusík nás seznámil s následujícími akcemi co nás čekají v měsíci červnu.

Jsou to :
01.06. Valašsků krajinů

08.06. sv. Antoníček
29.06. 500km slovenských
29.06. Oldtimer festival 2013 Slavkov u Brna
Ohledně testací. Příští testace budou soustředěny pouze na  termín, který je předem stanoven z časových důvodů testačního komisaře. Nadále trvá nutnost dokládat potvrzení o brzdových zkouškách a jejich funkčnosti.
Jako další bod byla cílová jízda na sv. Antoníček pojede se 8.6.2013. Sraz bude v Uh. Ostrohu v 10:00 hod na náměstí s malou výstavou. Poté přesun do Blatnice, kde proběhne oběd na Roháči a zakončení u kaple sv. Antoníčka s malým posezením, které zajistí p. Mezírka. Předběžně je přihlášeno 22 členů s rodinnými příslušníky. Další kdo má zájem kontaktujte p. Němečka Vítězslava.
Na konec se nám představil nový veteránista Aleš, který má zájem o členství v klubu. Vlastní Velorex 250 a Octávii r.v. 1970. Jeho koníčky jsou cestování, například má sjetý severní Vietnam.
V různých nás informoval Broňa o časopisu OLDTIMER. Po delší přestávce se opět vrací mezi veteránisty před časem velmi oblíbený motoristický časopis OLDTIMER. Již se ale nejedná o časopis z brněnského nakladatelství AGM, ale novým majitelem a vydavatelem je pražská agentura IBS Motorpress. Také celkové pojetí časopisu je jiná, než to původní. V novém Oldtimeru najdete na 100 stranách velmi zajmavé a pestré čtení o historických vozidlech, ale co zde úplně chybí, jsou inzeráty, které kdysi na počátku vzniku časopis Oldtimer přivedly mezi veteránisty. Možná, že až se časopis plně rozběhne, že se objeví i oblíbená rubrika "prodám - koupím".
Tím byla schůze ukončena a otevřena diskuze mezi členy.

Těšíme se na další schůzi před prázdninama jako poslední, která proběhne 30.6.2013

- SV -

28.4. 2013 se konala pravidelná členská schůze letos již v pořadí jako čtvrtá.
Sešli jsme se výjmečně v sále na Orlovně v hojné účasti 60 členů dalších 10 bylo řádně omluveno.

Na programu bylo:

 • seznámení s blížícími se akcemi v měsíci květnu

 • informace o proběhlých testacích dne 27.4. 2013

 • informace o problematice se založením sdružení

 • cílová jízda na Antoníček

 • různé

p. Kuřina nás seznámil s následujícími se akcemi v měcíci květnu a bližšími informacemi o začátcích akcí.
4.5. Veteráni Valašskem – Soutěž pro všechny kategorie v Rožnově pod Radhoštěm
4.5. zahájení lázeňské sezóny v Lednici. Přehlídka historických vozidel
5.5. Výstava v depu motocyklového závodu „Staroměstský okruh“ začátek 8:00 přihlášeno cca 20 vozidel
11.5. Otevírání pramenů Luhačovice 14:00 – 17:00 Přehlídka historických vozidel (Výjezd ve 13.30 hodin od požární stanice, přehlídka u Jurkovičova domu)
11.5. Helfštýnský okruh
18.5. Záhorácká Veterán Rallye je jazda historických vozidiel s medzinárodnou účasťou pretekárov po okruhu cca 90 km v plnej cestnej premávke.
18.5. Burza Březolupy
24.5.-25.5. Mistrovství historických kol Veselí nad Moravou (výstava vozidel při akci) přihlášeno 3 auta a 2 motorky pro ůčastníky strava zajištěna a příspěvek na palivo
25.5.  Zlínská historic rally - Soutěž pro všechny kategorie ve Zlíně

p. Trusík si vzal slovo a informoval o proběhlých testacích. Testace proběhly na novém místě v areálu SAS v Uherském Hradišti a i přes mírně zhoršené počasí bylo odbaveno asi 25 vozidel. Další vozidla budou otestovány v náhradních termínech.
Apelujem na členy že příští testace budou soustředěny pouze na  termín, který je předem stanoven z časových důvodu testačního komisaře.
Nadále trvá nutnost dokládat potvrzení o brzdových zkouškách a jejich funkčosti.

 P. Vojtěšek nás seznámil o problematickém vyřizování stanov o sdružení vcc Uherské Hradiště, které ministerstvo vnitra neuznává jako sdružení. Je třeba přepracovat stanovy a znovu odeslat do Prahy.

 Bylo oznámeno, že nacílovou jízdu na sv. Antoníček není volný termín na myslivecké chatě. Bude patrně jízda zakončena pouze u kaple a s využitím sociálního zařízení a kuchyňky u tamní farnosti. Jízda by proběhla jako tradičním okruhem přes UH Ostroh, Veselí, oběd na restauraci Roháč a sv. Antoníček.

 O dalších akcí se bude postupně jednat na dalších schůzích

Na závěr proběhla diskuze a následně byla schůze ukončena. Předseda KTK ještě prodlužoval průkazy HV a zodpovídal dotazy kolem testací.

Těšíme se na další schůzi, která proběhne 26.5.2013

-SV-

31.03. 2013 Se konala třetí "velikonoční" schůze letošního roku. Schůze se zůčastnilo 65 členů a 11 bylo řádně omluveno.

 Na programu bylo:

 • seznámení s akcemi v roce 2013

 • seznámení s volbou předsedy, místopředsedy atd.

 • informace o výstavě 5.5.2013 ve Starém Městě  

 • informace o výstavě 11.5.2013 v Luhačovicích

 • informace o výstavě 22 a 23.5.2013 ve Veselí nad Moravou

 • jarní testace

 • různé

Opět jsme byli nuceni se tísnit v salonku na Orlovně. V úvodu všechny přivítal předseda p. Kuřina a seznámil nás s akcemi co nás v blízké budoucnosti čeká. Aktualní seznam akcí zde:.
4.5. 2013 p.Valenta z Rožnova pořádá soutěž veteránů Valašskem
4.5. 2013 zahájení lázeňské sezony Lednice
5.5. 2013 Staré Město slovácký okruh výstava vozidel ( na tuto akci se předběžně přihlásilo 14 aut a 11 motocyklů.)
11.5.2013 zahájení lázeňské sezony Luhačovice
24.5.-25.5.2013 Veselí nad Moravou mezinárodní závody kol ( malá výstava zůčastní se 3 auta a 3 motocykly )
Dále upřesnil p.Trusík informace k testacím a změně místa testací. K novějším strojům doložit protokol o brzdách. Je třeba, kdo má letos testovat nové vozidlo dopředu dát vědět a připravit podklady pro testaci.
P. Vojtěšek požádal členy zda se zůčastní příprav a spolupráci při moto závodech ve Starém Městě jednalo by se o 3.5. - 5.5. 2013.
Předsednictvo bylo pověřeno zjistit volný termín v Myslivecké chatě na Antoníčku pro stanovení termínu cílové jízdy.
Tím byla zakončena oficiální část schůze, následovala volná debata. Další schůze se koná 28.4.2013

-SV-

24.02. 2013 Se konala již druhá schůze letošního roku. Schůze se zůčastnilo 60 členů a 12 bylo řádně omluveno.

Na programu bylo:

 • seznámení ze školení testačních komisařů

 • volba a návrh změny složení komisí

 • výběr členských příspěvků na 2013

 • jarní testace

 • různé

Jako první se ujal slova místopředseda p. Trusík a seznámil nás s informacemi ze školení testačních komisařů

 • Federace se dohodla o založení databáze evidence vozidel z důvodu několikanásobného testování jednoho vozidla a tím i několikrát evidovaném HV v různých krajích.

 • Databáze bude schopna odhalit dle VIN kódu duplicitu.

 • Možnost doplnění různých dodatečných informací o vozidle.

 • Projednání otázky ohledně Mercedes-club špatná komunikace, nezájem spolupracovat.

 • V české republice je mnoho klubů a tím i testačních komisařů, číslo mluví samo za sebe 900 komisařů. Jenom pro srovnání testování vozidel v rámci ČR-20000 vozidel, Slovensko 2500 vozidel.

 • Množství otestovaných vozidel pro náš kraj je asi70 strojů oproti Praze a středočeskému kraji cca 600 vozidel ročně.

 • Dále byly na školení projednávány ceny - jako návrhy pro kluby a stanovilo FKHV stop 2000,-. Byli jsme proti, cena musí stačit na ufinancování KTK a u nás jsou jiné poměry než v Praze.

 • Pro náš klub zůstanou ceny stejné jako loni a termín je stanoven na 27.04. 3013 v UH.

 • Byly dále projednávány sporné testace jednotlivých komisí, které testují HV jako totální repliky bez jakékoli historie. Stím bylo jednáno i o replikách sportovních vozů, úpravy elektroinstalací 6V/12V, diodové světla a pod..

 • Informace ohledně administrativy komisařů spojené s testacemi.

Předseda p. Kuřina seznámil členy o Složení komisí:

Mandátová komise: Ambrus Miroslav, Kuřina Lubomír, vol.komise ing.Slezák Svatopluk, Neuser, Šimčík František.

Pan ing.Slezák přednesl zprávu z návrhem pro rok 2013-2016 ke složení nového výboru

Nový výbor:
Jurčík Pavel, Kuřina Stanislav, Klečka Vladimír, Mezírka Zdeněk, Trusík Bronislav, ing.Vojtěšek Jaroslav, Vaďura Svatopluk.

Revizní komise: ing.Blažek Miroslav, ing.Tízner Karel, Doseděl Josef.

Testační komise: Trusík Bronislav, Kuřina Stanislav, Čaňo Ferdinand, Ambrus Miroslav.

Složení nového výboru bylo hlasováním schváleno.

Další body:

 • Seznámení s termíny akcí jako jsou výstavy v Luhačovicích 11.5.2013

 • Výstava v Lednici 5.5.2013

 • Staré Město slovácký okruh ještě nepotvrzen.

 • K testacím nezapomenout protokol od brzd (potvrzení z odborné dílny) a do budoucna se jeví nutnost pronajmutí STK.

 • Změna místa testací v UH - nově budou na adrese: areál SAS (za Intresparem, ul. Luční-vozová brána) od 8:00 hod

 • členové dali připomínku na příspěvek pro Luhačovickou akci, výbor se stím bude zabývat (S.Kuřina) a na příští schůzi podá informaci.

 • Jako další akce by měla být výstava při Mistrovství historických kol Veselí nad Moravou a to v pátek 24.5. a v sobotu 25.5. 2013 (bude upřesněno)

 • jako další příspěvek měl p. Novotný Leoš a dal podnět ke zpřísnění testací pro neaktivní členy. Malá aktivita, neůčast na schůzích, zkušební lhůta-prodloužení, klubové akce-min 3 akce za rok atd.
  Místopředseda dal vyjádření k této problematice a následně se rozvinula obšírná debata , pak schůze byla pomalu ukončena.

-SV-

Po schůzi se sešel výbor a zvolil předsedu, místopředsedu a pokladníka na další volební období:

Předseda - Stanislav Kuřina

Místopředseda - Ing. Jaroslav Vojtěšek

Pokladník - Němeček Vítězslav

Členové výboru: Jurčík Pavel, Klečka Vladimír, Mezírka Zdeněk, Trusík Bronislav, Vaďura Svatopluk.

- BT- 

27. 1. 2013  se konala opět první schůze nového roku, které se zůčastnilo 57 členů a 10 členů se řádně omluvilo z celkového počtu 80-ti členů. Jelikož nebyl přítomen předseda p. Kuřina tak se ujal slova místopředseda klubu p.Trusík a poděkoval všem za činnost v uplynulém roce 2012, zhodnotil činnost klubu a požádal revizní komisi o závěrečnou zprávu o hospodaření klubu. Revizní komise schválila hospodaření klubu bez připomínek. Dále bylo oznámeno že se odkládají řádné volby do zastupujících orgánů a komisí na příští schůzi. Bylo zatím dohodnuto, že členské příspěvky zůstanou ve stejné výši jako loňský rok, tj. 200,- Kč/člen a 100,-Kč/člen-důchodce. Zhodnotili jsme docházku a představili se 3 noví členové, kteří se ucházejí o členství v klubu a byla jim oznámena roční zkušební doba. Místopředseda oznámil že budou vyloučeni další 2 členové za neúčast na schůzích a neplacení členských příspěvků. Dalším bodem byly oznámeny některé již známé termíny akcí. Členská základna byla seznámena s termínem pro testaci nových HV a prodloužení již platných průkazů HV - 27.05.2013. Na závěr bylo poskytnuto občerstvení a rozproudila se diskuze.