Jdi na obsah Jdi na menu
 

2014

Schůze v roce 2014

30. 11. se konala poslední schůze letošního roku v restauraci domu kultury, které se zůčastnilo 61 členů a 10 se řádně omluvilo.

Na programu schůze bylo:

 • kde se budou konat schůze?
 • bližší informace k otázkám minulé schůze
 • veřejná debata

Předseda Vojtěšek se ujal slova a zahájil dnešní, pro letošek poslední schůzi. Po přivítání všech členů předal slovo panu Trusíkovi
Prvním problém který se musel řešit jsou schůze. Parkování před budouvou je obtížné, kdo dojede pozdě nemá kde zaparkovat. A to je velký problém. Návrh byl na Boršice. Jsme tady jen provizorně, ale jak dlouho ta výstavba bude trvat, to nikdo nedokáže odpovědět. Tak jsme se dostali k závěru debaty že to ještě zatím vydržíme tam kde jsme a zkusí se poohlédnout do budoucna na nové místo na konání schůzí. Odsouhlasilo se, že s tím zbytek členů nemá problém.

Fotografie z akce na Smraďavce byly pro ty, kdo si je objednali k dostání u pana Svatopluka. Pan xxx rozdal letáčky nového obchůdku Moto krámék, u Zlína v Kašavě. Pro ty, kdo doma mají své dvoukolé broučky je to skvělý typ na víkendový výlet. Aby se podívali, jestli jejich broučci něco nového nepotřebují.

Dále se rozběhla debata o přihlašování a odhlašování veteránů. Bylo to pro některé zajímavé téma a tak se hojně  zapojovali do debat. Nevěděli se úplně všechny informace protože pan ?Zbyněk? chyběl.
Debata byla obsáhlá, opravdu šlo jedno téma přes druhé, jak to je s úřady, co úřady řekly jednomu z účastněných členů, když došel že chce nahlásit vozidla. Porovnávalo se hradišťsko a hodonínsko, jak na tom jednotlivé kraje jsou. Trochu to nakonec začalo připomínat právnickou fakultu. Došlo od řeči až k poučce o zákonech. Na konec při hodnocení celé schůze, každý projevil svůj názor k prodiskutovaným tématům. Mohl se zeptat na otázky, které by rád zodpověděl. Také se rozebralo téma ohledně lékarniček, jak to chodí s minimální lhůtou.
Na závěr pan Vojtěšek popřál všem zůčastněným členům krásné svátky, moc pohody a hlavně zdraví pod stromečkem. Ať se po Novém roce ve zdraví shledáme.

Další schůze se koná na konci 25.ledna 2015.

-SV-

26. 10. se konala slavnostní schůze k ukončení sezóny v restauraci Na Haldě v Boršicích. Dostavilo se 62 členů a 7 se řádně omluvilo.

Na programu schůze bylo:

 • zhodnocení uplynulého roku
 • zahájení sezóny 2015
 • kde se budou konat schůze?
 • atestace vozidel
 • dopis Ombudsmanovi

Pan Trusík zahájil schůzi svým proslovem. Zhodnotil nám celý uplynulý rok. Poděkoval všem, kteří se nějak účastnili  na organizaci různých klubových akcí. Těm kteří reprezentovali náš  klub. Oznámil nám změny v následujícím roce. Změny v postech. Chce to nějaké nové nápady, nového ducha vdechnout všem akcím. Novou kreativní krev. Uplynulý rok byl podle pana Trusíka velmi úspěšný. Podle slov by se mělo příští rok vše plnit, konat klubové akce, dělat srazy, více se zapojovat do tohoto společenského živata mezi veterány. Výbor se bude snažit vyhovět všem návrhům, které se k němu dostanou. A dále se bude ve spoluprácí všech snažit postoupit někam dál v konání akcí. Aby to  mělo lepší úroveň než v uplynulých letech.

Příští sezóna se bude opět zahajovat akcí v Luhačovicích. Akce se bude konat 10. května 2015.
Pokud někdo příjde s nějakým návrhem na zpestření akce, může svůj návrh předložit a jistě se s tím něco provede.

Na listopadové schůzi se definitivně rozhodne, kde se budou konat schůze příští sezónu. Podle toho jak to na Kulturném době v Uherském Hradišti dopadne.

Další na řadu přišla řeč o atestaci vozidel. Rozebírali se podstatné věci, vedla se společná debata. A každý mohl vyslovit svůj názor.

Poté přišla na řadu gratulace k výročí našeho člena p. Ambruze a také krátká diskuze nad návrhem dopisu Ombucmanovi ČR, v kterém se poukazuje na nutnost odevzdávat soukromý majetek k ekologické likvidaci bez ohledu na stáří vozidla. K tomuto tématu se vrátíme na příští schůzi v listopadu a také v lednu, kdy budou k dispozici další informace ze školení předsedů KTK. Také onen zmiňovaný dopis byl rozeslán všem členům na emailovou adresu, aby se mohli k danému tématu sami vyjádřit.

ím se zakončila oficiální část a příjemná obsluha začala nosit na stoly výtečný oběd.

Příští schůze bude 30. listopadu 2014

-SV-

28. 09. se konala členská schůze, které se zúčastnilo 58 členů a 6 se řádně omluvilo.

Na programu schůze bylo:

 • oznámení termínu příští schůze se zakončením sezóny
 • zhodnocení soutěže Veteráni Moravským Slováckem
 • financování klubu na soutěž
 • návrhy na klubové akce příštího roku
 • děkovná řeč předsedy klubu
 • výsledky soutěže
 • předplatné časoupisu Veterán SK u nás v klubu!
 • vyhlášky

V úvodu nás pan Trusík, uvítal a oznámil termín další schůze, která se bude konat v Boršicích na Haldě. Bude to takové slavnostní ukončení sezony.Bude i se slavnostním obědem. Kvůli slavnostem, které se uskuteční v sobotu v Boršicích,  se to posune na neděli 26. října 2014. Začátek jako vždy okolo 9 hodiny.

Letošní soutěž dopadla dá se říct dobře. Velký průšvih nebyl žádný. Všichni dojeli do cíle, až na dvě posádky, které se do cíle nedostavily. Pan Trusík poděkoval svým kolegům za pomoc při organizaci celé akce. Jediný problém byl trochu start kdy se nedodržel čas mezi jednotlivými posádkami. Auta zprvu startovaly po minutě, ale pak se to zrychlovalo a zkracovalo což byla velmi velká škoda.Páteční večer proběhl velmi dobře. Celkem se ubytovalo asi 60 účastníků. Večeře i snídaně byl raut, a účastníci si na něm velmi pochutnali. Což organizátory soutěže potěšilo, tak jako hojnost účasti návštěvníků na soutěži.

Další téma bylo řešení financování a  sponzorské dary na soutěž. I přes nemalou částu se organizátoři soutěže dostali do mínusu, ale s tím se počítalo a klub byl na to připraven. Letošní sezóna se zakončí v plusu, neboť finanční rezerva z testací vše pokryje.

Dále na řadu přišli témata a návrhy na akce příštího roku. Jedno téma přes druhé padalo na schůzi. Některé byly velmi zajímavé. Určitě se bude konat více akcí, než jedna klubová akce. Byla by škoda nechat tak skvělé oranizátory bez práce. Na příštích schůzich se domluví podrobnosti nápadů na klubové akce následující sezóny 2015.

Slovo si vzal pan Vojtěšek a promluvil: ,,Moje organizování soutěže nebylo, ani tak zdaleka těžké, jako práce, kterou jste odvedli vy. To, co jste předvedli vy, u toho já jsem se mohl tak posadit na zadek a zůstat s obdivem sedět. Moc vám děkuji," tak zněly jeho slova při děkování jednotlivcům, kteří mu velmi pomohli při organizování celé soutěže.Promluvil i ke slovům pana Trusíka. Neměl by pořád organizovat soutěže, jeden a ten samý člověk. Příští rok by se to mělo střídat a i jiní členové klubu by se měli zapojit do organizování klubových akcí. A přispět víc svými nápady a schopnostmi do reprezentace našeho klubu. Pan Trusík dodal ještě k soutěži své překvapení z některých výsledků soutěže. Vůbec nebyli nijak upravovány. Jen pro zajímavost účastníku! Výsledky soutěže, můžete vidět na našich webových stránkách.

Poslední akcí letošního roku je Motortechna v Brně. Účast tam určitě bude velká a hodně z nás tam pojede. Tak doufejme, že se nijak nepletem.

Časopis Veterán SK, je možné předplatit už i u nás v klubu, jelikož vydavatelství zrušilo distribuci a už se nedá jen tak koupit v trafice, jako tomu bylo doposud. Na jeden rok stojí předplatné 990,-, což je docela slušná cena na 12 časopisů za rok. A je to skvělá inspirace pro naše miláčky.

Poznámka k vyřazování vozidel byla dalším bodem schůze.  Z Prahy nám odkázali, že se do toho  zatím nemá zasahovat. Měla by totiž přijít nová novela, která uvádí například, že po roku depozitu by mělo jít převést vozidlu do registru historických vozidel.
Zbytek schůze byla trochu politická. Rozvedla se velmi poučná debata o vyhláškách pro historická vozidla. Ale jak to opravdu bude, ještě nikdo neví. Než se v Poslanecké sněmovně, k něčemu dohodnou, to chvíli potrvá a tak můžeme zatím klidně spát.

Na závěr bylo malé občerstvení, ktaré bylo u příležitosti životního jubilea pana Ambruze který se dožívá 70.let.
Další schůze 26. října 2014 v Boršicích na Haldě

-SV-

 

10.08. Se konala mimořádná schůze před soutěží, které se zúčastnilo 50 členů a 7 se řádně omluvilo, 19 nepřítomno.

Na programu bylo upřesění a zabezpečení bezproblémového chodu námi pořádané soutěže "Veteráni Moravským Slováckem"

 

29. 06. se konala členská schůze, které se zúčastnilo 55 členů a 7 se řádně omluvilo.

Na programu bylo:

 • informace okolo soutěže
 • oznámení sponzorského daru
 • organizace soutěže
 • informace o plakátech k soutěži
 • informace o minulých akcích
 • řešení místa dalších schůzí
 • závěr sezóny

,,Čeká nás to nejdůležitější ohledně naší soutěže," začal úvodním slovem pan Trusík.
Organizátory soutěže by chtělo zachovat ve  stejném složení jako při předchozí soutěži. Pokud by se to podařilo, bylo by to velmi skvělé. Řešilo se kdo na soutěži bude či nikoli.

Od Starého Města jsme získali grand 10 000 Kč. Podmínkou bude průjezd kolony vozidel přes Staré Město kolem nové baziliky. Takže se to udělá tak, aby tam účastníci trefily bez komplikací.

Dále se projednávaly průjezdné kontroly. Bude jich šest.
Rozdaly se plakáty. Jsou velké a malé. Jsou velmi dobře udělané "Pěkné" zaznělo na schůzi.

Když se tohle téma, které se týkalo soutěže uzavřelo, začalo se debatovat o akcích, kterých se členové zůčastnili. Což byla třeba velmi vydařená Cílová jízda do Boršic k lázním Leopoldov. Slavkov u Brna, ten si asi letos neodnesl velmi příznivé ohlasy, akce v Holešově.

Debatovalo se i o nadcházejících akcích. O Holešově, které pořádají hasiči, nebo i akce při slavnostech v Dubňanech 24.8.2014 - v neděli po naší soutěži.

Dalším tématem bylo, kde budou  příští naše schůze, protože na parkovišti kde stávají naše vozy má vyrůst nákupní pasáž.

Kde bude letošní závěr sezóny?  To byla další otázka na členskou základnu. Bude se konat poslední víkend v říjnu. O místu se hlasovalo zda bude na Babí Hoře nebo v Boršicích. Vyhrály Boršice.

Po skončení schůze jsme zůstali ještě při malém občerstvení k životnímu jubileu našich členů.Na závěr se rozvedla debata, mezi zůčastněnými.

Další schůze bude 10. srpna - důležitá pro všechny členy, kteří se zde dozví informace a úkoly k naší soutěži.

  -SV-
 

25. 05. se konala členská schůze, které se zúčastnilo 61 členů a 8 se řádně omluvilo.

Dnes bylo na programu:

 • návrh plakátu na soutěž
 • sjednocení tratě soutěže
 • následující akce
 • schůze o prázdninách

Pan Trusík se ujal slova a začal oznámením termínu schůze v prázdninách. Je to jediná schůze o prázdninách, protože ta druhá tam nebude. Bude čtrnáct dní před soutěží a to 16.8. To už se budou roznášet plákaty. Budou se určovat stanoviště. Kdo kde bude. Je třeba dopředu vědět, kdo na schůzi nebude, aby se včas dozvěděl jaké bude mít při soutěži úkoly.

Dále byl představen návrh na plakád pro naši soutěž. Na mírné detaily které se dořeší s grafikem je docela povedený.

Přednesly se akce kde se kdo zůčastnil, jako třeba pan Dědeček sraz veteránů v Bučovicích i ve Slavkově. V Bučovicích byl první ročník akce a stručně řečeno to tam bylo dobré. Ve Slavkově bylo shruba dvacet motorek a patnáct aut.
3.5. byly veteráni valašskem, bohužel na tuto akci nevyšlo počasí, což byla škoda.
8.5. byla akce v Rožnově. Podle informací tam bylo velice krásně i počet lidí byl vynikající.

Následující akce jsou uvedeny v sekci Kalendář akcí.

Ke konci se debatovaly návrhy kudy se pojede trasa. Zaznělo přes Velehrad, přes Nedakonice a Zlechov. Bohužel každé má své výhody i nevýhody. Jasné je to v Kyjově, z Kyjova na zámek, zpátky Vracov - zastávka. Tohle bylo tak zhruba k té organizaci trasy. Na příští schůzy se definitivně rozhodne obsazení na trasích. Otázky na trase dostali za úkol kluci Neusserovi. Hlavně nějaké lehké pro začáteční stanoviště Velehrad a Boršice . Třeba pro odlehčení zaznělo "velikost podprsenky." Otázky vůbec nemusí souvistet s místem zastavení. Hlavně aby na ně lidé dokázali odpovědět. Třeba kolik litrů oleje je v sajdě a tak.

Ubytování i strava jsou zajištěny. Tohle bylo vše na závěr. Ostatní detajly se proberou na příští shůzy.

Nakonec byla volná debata.

-SV-

27. 04. se konala členská schůze, které se zúčastnilo 51 členů a deset se řádně omluvilo.

Na programu bylo:

 • zastávka na Velehradě
 • informace o akcích
 • Návrhy na plakát naší soutěže a upomínkové předměty
 • Akce Holešov

Předseda Vojtěšek zahájil dnešní schůzi. Začalo se Informací k soutěži v UH ohledně zastávky na Velehradě, zastavení na placu vedle baziliky. Debatovalo se, jestli se přes Velehrad pojede, anebo se nepojede. Problém s parkováním takového množství historických vozidel je problém, a Velehrad měl být jednou ze zastávek. Zastávka se plánovala za účelem návštěvy Velehradu a jeho památek.Zastávka na Velehradě se odsouhlasila a nedělá vůbec žádný problém plynulé projíždění dál po trati.
Dále pan Vojtěšek položil dotaz, kdo by chtěl přispět nějakou finanční částkou na soutěž. Bylo to zcela dobrovolné, podle každého uvážení. Předseda požádal ty, kdo by byly ochotni, aby se nezdráhali a pomohly rozkvětu soutěže.
Dále se mluvilo o plakátě k naší akci v UH. Jeho vizáž, jak by měl esteticky a pěkně vypadat. Nápadů moc neletělo, pánové se očividně lehce styděli za svou kreativitu.
Na řadu přišly upomínkové předměty pro soutěžící. Co to bude letos? A za co? Je málo podpory.
Pan Vojtěšek nás seznámil s akcí Holešov. Ukázal nám plakátek, který byl zaslán pro nás. Akce se koná 28. června 2014 od 9:00 do 24:00.
Nakonec se rozvedla volná debata, každý řekl svou upomínku, dotazy a názory na celou schůzi.

-SV-

30. 03. se konala členská schůze, které se zúčastnilo 73 členů, omluveni 4 a 9 neomluveno.

Na programu bylo:

 • Informace o akcích
 • testace prodlužování
 • Historické vozidla v Luhačovicích
 • 100 výročí od úmrtí Františka Ferdinanda de E´steho
 • gratulace p. Novotnému k výročí

Hned na začátku pan Trusík požádal všechny přítomné, aby si dopředu na testace vyplnily papíry potřebné k testaci, které rozeslal na e-mail. „Vyplňování papírů na místě, zabere fůru času. Proto požádal všechny, aby si je včas a pečlivě vyplnili. Kdo plánuje něco nového, obraťte se na pana Trusíka osobně, ale nejlépe to poslat na e-mail.

Další zajímavostí bylo oznámení o akci veteráni Kroměřížskem, která se koná 2. srpna 2014. Mívá velkou účast, a proto stojí za to tam jet a zúčastnit se akce.

Minule zmíněný sraz historických vozidel na Hostýnu platí. Je to 14. června. Měla by tam být nějaká dotace ze strany federace na nějaké historické předměty. Vyjíždí se až nahoru na poutní místo. V plánu je, aby se tahle událost pravidelně opakovala.

10. května 2014 v 13:00 hodin se pojede do Luhačovic straz 13:00 od Hasičky. Na tradiční sraz historických vozidel v lázních Luhačovice. Tak jako každý rok, i letos se předpokládá velká účast spousty historických vozidel. Pan Trusík poprosil o seznam účastníků na tuhle akci kvůli organizačním důvodům.

Pan Koler oznámil vzpomínkovou akci v Uherském Brodě ke stému výročí úmrtí Ferdinanda de E´steho. Shání na něj nějaké historické vozidlo, které je otevřené. Majitele oblečou do dobového kostýmu, aby napodoboval tohoto pána, který zahynul v roce 1914. Uskuteční se v muzeu v Uherském Brodě a pojede se tam od spodního náměstí. Atentátem na následníka Rakousko- uherského následníka trůnu Františka Ferdinanda de E´steho, vypukla první světová válka. Spáchal ji mladý student Gabrielo Princip, který Františka postřelil.Akce se uskuteční v pátek 20. června 2014 v Uherském Brodě.

Dále se jednalo o naši klubovou soutěž, která se pomalu rozjíždí, a přibývají objednávky. Bohužel však nastal problém s Velehradem, který nedovolí parkování veteránů. O tom se bude ještě jednat.

Na závěr schůze byla gratulace panu Novotnému k jeho 50 narozeninám. Ať mu to dobře jezdí, ať se to tak často nesere a hlavně všechno nejlepší. FOTO

Pak se rozvedla volná diskuze na téma soutěže. Zúčastnění diskutovali o různých technických detailech a organizačních věcech.

Příští schůze se koná 27. dubna 2014.

 -SV-

23. 02. se konala členská schůze , které se účastnilo 70 členů a 8 členů se řádně omluvilo z celkového počtu 86-ti členů.

Na programu bylo:

 • informace ze školení testačních komisařů
 • informace o změně poplatků za testace a prodloužení průkazů
 • akce v okolí (naleznete v sekci akce v okolí)
 • Turínská charta
 • různé

Slova se ujal předseda p. Vojtěšek přivítal všechny a seznámil s programem dnešní schůze.
P. Trusík nás informoval o pravidelném školení tastačních komisařů, které proběhlo ve Spitihněvi. Proběhlo jednání s p. Pokorným, který je na ministerstvu a jedná se o prodloužení doby přetestací na 2-4 roky. Nadále trvá, že je třeba informovat komisaře o dočasném stavu vozidla mimo provoz.  Jestli nebude vozidlo 5x prodlouženo propadá průkaz HV a přestane platit zelená značka. Z toho důvodu byla vytvořena databáze komisařů ve které jsou všechny vozidla se značkou HV evidována (cca 18000). Tím bylo zamezeno machinacemi s vozidly jako je následný prodej a tím testování v několika různých klubech. Dále soutěžní motocikly které mají RZ mohou jezdit v běžném provozu až po odstranění výjimek na základě kterých jim byly značky přidělené.( světla apod..)

Krajská komise rozodla snížit poplatek za testaci člena z 1000,- na 800,-. Pro nečleny poplatek zůstává 2000,-. info

Seznámil nás p. Trusík s termíny testací. Všichni členové musí bezpodmínečně těchto termínů využít. Jinak nebude přetestováno.

Dále připoměl informace o akcích, které v okolí proběhnou. kalendář

Dalším bodem je seznámení s tzv. Turínské chartě což je dokument vzniklý na zasedání FIVA v Turíně, kde se jedná jakým způsobem mají být HV renovované se zachováním původních postupů, ale připouštíse již výroba nových součástí a dílů. Měly by však být označeny jako nový díl. Tím chce zamezit výrobě "bastardů".

V dalším bodě informoval p. Vojtěšek o situaco kolem závodů ve Starém městě. Předběžně byl informován že závody se konat budou.

P. Kuřina předal členům, kdo měl zájem o historické plakety ze srazu Jawistů roku 2001

Závěrem schůze se již rozvinula debata a schůze se ofisiálne ukončila.

Po ukončení oficiální části byly vybírány klubové členské příspěvky.

Další schůze se koná 30.3.2014

-SV -

26. 01. se konala první schůze roku 2014, které se účastnilo 60 členů a 8 členů se řádně omluvilo z celkového počtu 86-ti členů.

 Na programu bylo:

 • přivítání v novém roce 2014
 • informace o námi připravované soutěži  zejména trasa soutěž
 • informace o změně poplatků za testace  a prodloužení průkazů
 • informace o akcích v okolí (naleznete v sekci akce v okolí)
 • informace o ukončení členství 
 • zpráva ze zasedání VCC ČR v Praze (Ing. Vojtěšek)
 • různé
 • gratulace panu Miroslavu Hlaváčovi k životnímu jubileu

 

Jako první se ujal slova p. Trusík a popřál nám všechno nejlepší v novém roce.
Ještě jednou připoměl členům, že veškerou agendu spolku pomalu přebírá od p. Kuřiny nový předseda p. Vojtěšek.

Hospodaření v loňském roce bude oznámeno v další únorové schůzi. Po finanční stránce jsme na tom zatím dobře.

Dále připoměl že již platí nové stanovy a náš spolek je od letoška občanské sdružení respektive podle občanského zákoníku "spolek".

Dalším bodem bylo seznámení členů z výborové schůze, kde se projednala trasa letošní soutěže našeho klubu. Trasa bude vedena z UH přes Velehrad, Buchlovice, Boršice Osvětimany, Kyjov, Milotice, Vracov, Bzenec, Nedakonice a St. Město zpět do UH, kde v bývalých kasárnách bude zakončení s pohoštěním od pana Hrabce.

Ve zprávě o stavu naší základny se opět v letošním roce se musela projednat nepříjemná otázka o vyřazení neaktivních dvou členů (Hulín, Klimek).

Dalším bodem jsou ceníky testací, kde se navišuje poplatek za prodlužování o 100,-kč které budou odvedeny do pokladny federace. Ale na druhou stranu se sníží podstatně polpatky za testace viz ceníky testací. Členské poplatky jsou nadále stejné jako v minulém roce.

Dále bylo krátké seznámení s akcemi na letošní sezonu. Ty se budou samozdřejmě v průběhu aktualizovat.Pro letošní rok opět bude připravena 21.6.2014 "cílová jízda z UH. Ostrohu, kam to bude ještě upřesněno později. A jako každoročně závěr sezony snad na  Babí Horu, kdy se sejdeme bude taky upřesněno.

Další bod bylo krátké seznámení p. Vojtěška ze schůze delegátů všech klubů ČR, které se za náš klub zůčasnil p.Vojtěšek, Němeček a Vaďura. Na programu se jednalo o přijetí nového člena do VCC ČR Warburk Club Hradec Králové. Zpráva o činnosti VCC ČR za rok 2013 včetně dotací + plán na rok 2014. Schválení hospodaření VCC ČR za rok 2013 + rozpočet na rok 2014
Zpráva z FKHV ČR a z valné hromady FIVA. Nový občanský zákoník – již zmíněná změna „občanské sdružení“ se mění na „Spolky“ „Všeobecně prospěšná společnost“. Výběr příspěvků z klubů. Turínská charta a její uplatnění v testování - kalibrace( sjednocení) postupů testování.

V různém zazněly od našich členů návrhy na prodloužení doby testování, ekolog. likvidaci - legální převod z bílých značek na veteránské, pojištění vozidel a další návrhy, které ovšem padají na neúrodnou půdu, kde ministerstvo dopravy nechce otom ani slyšet. To bude běh na dlouhou trať budoucnosti.

Na závěr byla gratulace panu Miroslavu Hlaváčovi, který se dožívá 60 let a toto jubileum kdysi znamenalo krásný odchod do důchodu "škoda toho, že tomu tak není". A za potlesku a malého občerstvení byla schůze oficiálně zakončena. FOTO

Po ukončení oficiální části byly vybírány klubové členské příspěvky.

 

-SV-